Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Pozemkové úpravy

 

Územný plán

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

meteoblue

Logo

Logo PSK

Logo natur pack

 

 

Harmonogram vývozu domového odpadu (smetné nádoby), plastov, skla, papiera, kovových obalov, bielej techniky, elektroniky a baterií.

Obec Dubinné

zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,
ktorá je
za rok 2021 = 42,51%.
za rok 2020 = 30,40%.
za rok 2019 = 36,93 %.

 

Ikona PDFOznámenie o výške poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Dubinné rok 2021

 

Ikona PDFOznámenie o výške poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Dubinné rok 2020

 

Rok 2022

Január

11.01. - Domový odpad (smetné nádoby)

25.01. - Domový odpad (smetné nádoby)

26.01. - Plasty, napojové kartóny, kovy

Február

08.02. - Domový odpad (smetné nadoby)

22.02. - Domový odpad (smetné nádoby)

23.02. - Plasty, napojové kartóny, kovy

24.02. - Sklo

Marec

08.03. - Domový odpad (smetné nádoby)

09.03. - Papier

22.03. - Domový odpad (smetné nádoby)

23.03. - Plasty, napojové kartóny, kovy

Apríl

05.04. - Domový odpad (smetné nádoby)

19.04. - Domový odpad (smetné nádoby)

20.04. - Plasty, napojové kartóny, kovy

27.04. - Elektroodpad

Máj

03.05. - Domový odpad (smetné nádoby)

05.05. - Sklo

16.05. - Plasty, napojové kartóny, kovy

17.05. - Domový odpad (smetné nádoby)

30.05. - Papier

31.05. - Domový odpad (smetné nádoby)

Jún

14.06. - Domový odpad (smetné nádoby)

15.06. - Plasty, napojové kartóny, kovy

28.06. - Domový odpad (smetné nádoby)

Júl

11.07. - Plasty, napojové kartóny, kovy

12.07. - Domový odpad (smetné nádoby)

13.07. - Sklo

26.07. - Domový odpad (smetné nádoby)

27.07. - Elektroodpad

August

03.08. - Papier

09.08. - Domový odpad (smetné nádoby)

10.08. - Plasty, napojové kartóny, kovy

23.08. - Domový odpad (smetné nádoby)

September

05.09. - Plasty, napojové kartóny, kovy

06.09. - Domový odpad (smetné nádoby)

20.09. - Domový odpad (smetné nádoby)

21.07. - Sklo

Október

04.10. - Domový odpad (smetné nádoby)

05.10. - Plasty, napojové kartóny, kovy

17.10. - Papier

18.10. - Domový odpad (smetné nádoby)

26.10. - Elektroodpad

31.10. - Domový odpad (smetné nádoby)

November

08.11. - Plasty, napojové kartóny, kovy

15.11. - Domový odpad (smetné nádoby)

29.11. - Domový odpad (smetné nádoby)

December

02.12. - Sklo

07.12. - Plasty, napojové kartóny, kovy

13.12. - Domový odpad (smetné nádoby)

27.12. - Domový odpad (smetné nádoby)

 

PDF-ikonaPlán vývozu domového odpadu v pdf

Čo kam patrí

Papier - modré vrece:

noviny, časopisy, kartón, letáky katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové a papierové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy
Do vreca nevkladajte: 

znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygieniské potreby, obaly z nápojových kartonóv (tzv. viacvrstvové materiály kombinovane), obaly z masla

Sklo - zelené vrece:

nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky z tabuľového skla, pohare od kompotov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy
Do vreca nevkladajte: 

znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky.

Plasty, nápojové kartóny, kovy - žlté vrece: 

PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, drogérie, fólie, neznečistené nápojové kartóty (obaly od mliečných výrobkov, džusov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály), plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery z jogurtov, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery z kompótov, kovové súdky
Do vreca nevkladajte: 

znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené folie zo stavieb , plasty z prímesami iných materialov, plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, ,znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od olejov, farieb, benzínu, lepidla a sprejov)

Elektronický odpad:
biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fitech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
Do vreca nevkladajte

vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.


Zásady zberu:

Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.

  • Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode  obecný úrad.
  • Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 06:30 hod. v deň vývozu.
  • V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.
 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja ma roky 2016-2020  

Ikona-PDF

Sprievodný list...

Ikona-PDF

Celý dokument tu...

Zverejnené 18.9.2018

PDF-ikonaProgram odpadového hospodárstva obci Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2011-2015

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
340

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk
obecdubinne@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo