Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Pozemkové úpravy

 

Územný plán

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

meteoblue

Logo

Logo PSK

Logo natur pack

 

 

Archiv oznamov a informácii

Rozhodnutie - Územný plán obce Dubinné

error loading iconCelé rozhodnutie...

 

Blahoželáme Petre Varaliovej k získaniu titulov 1. VICEMISS, MISS SYMPATIA a MISS PRESS v súťaži MISS SLOVENSKO 2017. 

 

Petra Varaliová

Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN 

error loading iconInformácia o ekovýchovnom programe

 

error loading iconEkovýchovný program BOCIAN

 

 

Likvidácia osieho hniezda alebo sršňov

PDF-ikona Čitaj viac tu...

 

Oznam - triedený odpad

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

PDF-ikonaCelý dokument...

 

18.12.2015

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno "C"

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla:
    a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
    b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  6. dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" (1ks) je 33,- €.  

Tlačivo na stiahnutie:

Ikona Word

Pdf ikona

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BARDEJOVE

Popis: ZNAK

Preventívne aktivity na elimináciu krádeží.

Informovanie občanov viac informácii.......

Vážené dámy, vážení páni,

Obrovské a srdečné ĎAKUJEM patrí všetkým Vám , ktorí ste sa zúčastnili jarnej upratovacej brigády
pri Dome nádeje
dňa 21. apríla 2015.

Tu su fotky z brigády... 

Zároveň Vás informujem, že pri miestnom pohostinstve je k dispozícii Obecná schránka  pre námety, pripomienky , prípadné sťažnosti  Vás všetkých Dubinčanov.

Foto tu... 

Folklorné slavnosti v Dubinnom

Slavnosti

 

Ďalšie foto tu...

Volejbalový turnaj

 

Volejbal

Ďalšie foto tu...

Cyrilometodejský športový deň v Dubinnom

 

Beh vo vreci ženy

Ďalšie foto tu...

Fašinagy 2017

FašiangyFašiangyFašiangyFašiangy

Viac fotiek tu...

Voľby do národnej rady SR 2016

PDF-ikona

Ako sme volili...

Kolaudačné rozhodnutie - Kanalizácia a ČOV

PDF-ikonaCelý dokument... 

 

PHSR Prešovského samosprávneho kraja za obdobie 2014 - 2020

PDF-ikona Celý dokument... 

 

Folklórny festival 2016

Festival 2016Festival 2016Festival 2016Festival 2016

Viac fotiek v galerii.....

 

Fotografie z vianočných akcií v našej obci.

Silvester 2015Stretnutie generacii

Vianočná akademiaStolno tenisový turnaj

Viac fotiek v galerií.....

Oznámenie - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Celý dokument....

11.1.2016

Oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015-2022

PDF-ikona Celý dokument...

 

14.12.2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

PDF-ikonaDokument...

 

3.12.2015

 

1. ročník plážového volejbalu v Dubinnom

Celá fotogaléria tu...

Plažovy volejbalPlážovy volejbalPlážovy volejbalPlážovy volejbal

1. ročník folklórnych slávnosti v Dubinnom

Celá fotogaléria tu...

Folrlorné slávnostiFolklorné slavnostiFolklorné slávnostiFolklorné slávnosti

Športový deň

Celá fotogaléria tu...

Športový deňŠportový deň

Oznámenie o strategickom dokumente

" Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja na obdobie 2014-2020"

PDF-ikona

Celý dokument...

29.6.2015

Stavanie Mája

 

Poskytovateľ internetových služieb v našej obci.

Pre viac informácií bezplatná linka 0800 608 608, alebo priamo na stránke poskytovateľa:

Klikni tu: http://www.slovanet.net/sk/mesta/internet-pre-vidiek/

 

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

PDF-ikona Celý dokument tu...

30.7.2015

Oznámenie o strategickom dokumente

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj

PDF-ikona

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie - oznámenie

 

PDF-ikona

Obecný úrad Dubinné - oznámenie

 

21.7.2015

 

Otvorenie rybárskej sezóny

 

 

Vážená dáma/Vážený pán,

V mene Priateľov Zeme – SPZ si Vás dovoľujem osloviť s ponukou šotov o kompostovaní pre občanov Vašej obce.

Video o kompostovani tu...

Celý članok najdete tu...

 

Ako sme hlasovali v referende.

Účasť v referende v našej obci bola 73%, bližšie vysledky si môžete
pozrieť tu: Výsledky referenda....

Výsledky volieb

 

Zvolený starosta: ing. Milan Hudák
Politická strana (starosta): NEKA

 

Zoznam zvolených poslancov

 

PoslanecPočet hlasovPolitická strana
Ján Varali168SMER-SD
Mária Dzurišinová160SMER-SD
František Hanč136SMER-SD
Peter Fellegi122NEKA
Jozef Lukáč, Ing.96SMER-SD

Počet zvolených poslancov: 5

 

Foto z osláv Cyrila a Metoda

Športovy deň

Viac fotiek tu...

Informácie Európskych službách zamestnanosti /EURopean Employment Services/ EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Word ikona Viac informácii najdete tu...

Fotografie "Fašiangy 2013"

Fašiangy 2013

Viac fotiek ......

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
340

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk
obecdubinne@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo