Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

Počasie Dubinné - Svieti.com

Logo

 

 

Lesné, pasienkové, pozemkové a vodné spoločenstvo Dubinné

 

Výbor spoločenstva:

 

Predseda:

Ing. Jozef Varali

Členovia výboru:

Ing. Ján Skonc

Ing. Viktor Hvišč

Andrej Lipták

Ján Korpoň

Milan Hudák

Peter Fellegi

Dozorná rada:

Peter Jurecek

Plán práce na rok 2013

V roku 2013 je plán práce postavený na nasledovných základoch:

 1. Z roku 2012 zostáva na učte spoločenstva 1553,83€
 2. Odovzdať členom spoločenstva zoznam majetku, ktorý je evidovaný na Slovenskom pozemkovom fonde (ďalej iba SPF), za ktorý pri prevzatí lesa
  "Za vodu" sme povinný platiť nájom SR-Lesy Slovenskej republiky. Tento stav je potrebné riešiť aj pred prevzatím lesa "Šašovské"
 3. Prevzať od SR-Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica les "Šašovské"
 4. V roku 2013 v rámci LHP zrealizovať nasledovnú ťažbu:
 • Ukončenie spodnej časti Stadla
 • Ukončenie v spodnej časti "Medzi debry"

Ďalšiu ťažbu v roku 2013 nerealizovať.

Plán príjmov a výdajov na rok 2013

I. Plán príjmov:

 • nájom za VN za rok 2013.................................................. 2578,66€
 • príjmy z ťažby dreva za rok 2013 priamy predaj................ 6000,00€
Príjmy celkom........................................................................... 8578,66€

Finančné prostriedky na účte z roku 2012 ................................ 1553,83€

Celkom k dipozicií .................................................................10132,49€

II. Plán nákladov:

 • lesný hospodár ...........................................................700,00€
 • daň z nehnuteľnosti Obecnému úradu ....................... 300,00€
 • odmeny členom výboru .............................................. 830,00€
 • učtovný systém STROMWARE ..................................... 85,00€
 • režijné náklady ........................................................... 225,00€
 • nájomná zmluva LesySR, š.p.......................................358,83€
Náklady spolu ....................................................................2498,83€

Rozdiel príjmov a nákladov ..................................................6079,83€

Pripočítateľné položky pred zdanením

 • občerstvenie na VZ ................................................... 110,00€
 • daň zo zisku pre rok 2013 ....................................... 1423,66€
 • hospodársky výsledok po zdaneni ...........................4656,17€
 • prostriedky z roku 2012 .......................................... 1553,83€

Celkom k dispozicií ...................................6210,00€

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
350

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

Fax:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo