Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Pozemkové úpravy

 

Územný plán

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

meteoblue

Logo

Logo PSK

Logo natur pack

 

 

Vzácni návštevníci web-stránky obce DUBINNÉ

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Dubinné. Sme malá, upravená nenápadná, historicky zaujímavá obec, ktorá hrdo kráča s občanmi 21. storočia v spoločnej Európskej únii. Hrdosť na našu obec, jej vzhľad, rozvoj, a spoločné úsilie zachovať pre nasledujúce generácie obec krajšiu, vybudovanejšiu, naplnenú ľudským teplom, šťastím a porozumením je najkrajšou spoločnou devízou do budúcnosti a k tomu by mala slúžiť aj táto stránka. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí.

Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie.

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dubinné

Ikona PDFCelé nariadenie tu...

 

Ikona PDFGrafická časť tu...

 

Ikona PDFPísomná časť postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní - PPÚ Dubinné

 

Zverejnené 17.05.2024 

Oznámenie
o strategickom dokumente
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025

Ikona PDFCelý dokument tu...

 

Oznámenie
o strategickom dokumente
Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť

Ikona PDFCelý dokument tu...

 

Rozhodnutie
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch

Ikona PDFCelý dokument tu...

26.03.2024

Oznámenie o prerokovaní
Územného plánu obce Dubinné - Zmeny a doplnky č.1

Ikona PDFCelý dokument tu...

20.03.2024

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch
oznamenie o zverejnení opravy

Ikona PDFCelý dokument tu...

15.02.2024

 

Evidencia štandardov kvality za oblasť
Voda - odpadová

Ikona PDFCelý dokument tu...

05.02.2024

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

PDF-ikonaOznámenie tu...

 

Výzva PSK

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácii tu...

Evidencia štandartov kvality za oblasť
Voda odpadová

Ikona PDFEvidencia kvality tu...

 

PSK Výzva predsedu

Rozhodnutie
Okresný úrad Prešov

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 23.11.2022

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Ikona PDFViac informácií tu...

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Dubinnom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Do Obecného zastupiteľstva v Dubinné boli zvolení:
  1. Jakub Bezeg, Mgr.   - Nezávislý kandidát
  2. Andrej Lipták          - Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Peter Fellegi              - Nezávislý kandidát
  4. Ján Tomčo                - Slovenská národná strana
  5. František Hanč         - Slovenská národná strana

 

Za starostu obce Dubinné bol zvolený:

Milan Hudák, Ing.    - Nezávislý kandidát

 

Verejná vyhláška
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bardejov

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 02.08.2022

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

Ikona PDFViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Folklórne slávností

FestivalFestival

 

Viac fotiek tu ...

Varecha dubinského richtára

VAtraVatra

 

Viac fotiek tu ...

Rozhodnutie

o kolaudácií vodnej stavby "Poliakovce-Dubinné, prepojenie vodovodu"

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

 

Projekt podporený z rozpočtu PSK

Varecha dubinnského richtára

Názov projektu

Interiérové vybavenie kuchyne
Kultúrno-správnej budovy v Dubinnom

Prijimateľ

Obec Dubinné, Obecný úrad Dubinné 9, 086 12 Kurima

Výška dotácie 1100€.

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Ikona PDFRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Varecha Dubinského richtára

Varecha dubinnského richtáraVarecha dubinnského richtára

Viac fotiek tu...

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

Ikona PDFMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

Verejná vyhláška
začatie kolaudačného konania na vodnú stavbu

 

Ikona PDFVyhláška tu ....

Projekt pozemkové úpravy

 

Plagát prevadzkaren

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Ikona PDFViac informácií najdete tu...

 

Ikona PDFOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

Ikona PDFDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

Ikona-PDF

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

Ikona PDFUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

alt="IkonaPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
340

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk
obecdubinne@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo